Stoppen met roken

Stoppen met roken is tegenwoordig in de maatschappij en de media nogal eens onderwerp van gesprek. Het rookverbod in horecagelegenheden en openbare ruimten doet veel stof opwaaien. Het behoeft geen betoog dat roken en het hebben van een longziekte niet samengaan. Veel  longziekten worden juist door roken veroorzaakt.

   
U kunt bij de longverpleegkundige terecht voor informatie over begeleiding bij het stoppen met roken. Vanaf januari 2013 worden hulpmiddelen bij het stoppen met roken alleen vergoed indien men een begeleidingstraject volgt in de eerste lijn (huisarts/praktijkondersteuner).

    
Voor patiënten die ons poliklinische longrevalidatie programma volgen en die nog niet zijn gestopt met roken wordt begeleiding hierbij verzorgd door onze longverpleegkundigen.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie