Slaapcentrum (osas)

Onze aandacht gaat uit naar stoornissen van de ademhaling die afhankelijk zijn van de slaap. Het obstructief slaapapneusyndroom (osas) en het centraal slaapapneusyndroom (csas) zijn daar voorbeelden van.
Wij hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het feit dat deze ziektebeelden zelden op zichzelf staan. Heel vaak gaan deze syndromen samen met hoge bloeddruk, suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. In ons slaapcentrum onderzoeken we deze verschijnselen dan ook multidisciplinair. Longarts, kno-arts (keel, neus en oor), neuroloog en kaakchirurg werken daarbij nauw samen.
Als uw probleem te verhelpen is met een beugel in de mond gedurende de nacht, dan bekijken we dit samen met ons Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. De beugel wordt ook bij ons gemaakt.
  
Obesitas kan een oorzaak maar ook zeker een gevolg zijn van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap. Binnen ons ziekenhuis is hiervoor uitgebreid aandacht en vindt er persoonlijke begeleiding plaats. Als het nodig is: we hebben ruime ervaring met chirurgische ingrepen op dit gebied.

 
Wij plannen onderzoek en consulten zo gunstig mogelijk in combinatie. De slaaponderzoeken vinden plaats buiten kantooruren. Zodat uw werk, studie en andere activiteiten overdag gewoon door kunnen gaan (zie ook de beschrijving hieronder).
Met vragen of problemen over de slaap kunt u terecht bij de OSAS-verpleegkundigen. 
  
Naar wie kan de huisarts verwijzen?

Bij verdenking op een slaapapneusyndroom

Polikliniek longziekten, (040) 888 61 00

 • dhr. R.M. Aleva, longarts
 • dhr. S.J.M. Mol, longarts
 • dhr. J.W.T. Van Enschot, longarts

   

Bij snurkklachten

   
Polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde (040) 888 56 70
mw. E.W.A. Puts, kno-arts
mw. dr. Oosterhof
dhr. S.J.C. van der Avoort

   

Waar moet je als patiënt de eerste keer naar toe?
Máxima Medisch Centrum
Polikliniek Longziekten/KNO/9e etage

Th. Fliednerstraat 1
5631BM Eindhoven

Polikliniek KNO
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

   
Intake en eerste onderzoeken
Bij doorverwijzing naar één van de betrokken specialisten geldt dat uw huisarts bepaalt welk slaaponderzoek verricht moet worden. De secretaresse van de polikliniek neemt telefonisch contact met u op om het onderzoek in te plannen (bij geen gehoor zal de afspraak opgestuud worden naar uw huisadres). Zij zal u uitleg geven over het onderzoek en stuurt een vragenlijst, informatie over het slaaponderzoek en over slaapproblematiek naar u op.  
Het slaaponderzoek wat verricht wordt kan een polysomnografisch of polygrafisch onderzoek zijn. Polysomnografie is een onderzoek om te kijken wat er tijdens de slaap gebeurt met het type slaap, de ademhaling, de hartslag, wekmomenten etcetera. Een eenvoudigere manier om de ademhaling tijdens de slaap te onderzoeken, is de polygrafie. Hierbij worden uitsluitend gegevens verzameld van de ademhaling gedurende de slaap. Beide onderzoeken vinden in uw thuissituatie plaats. Alleen op verzoek van de specialist kan een polysomnografisch onderzoek in het ziekenhuis verricht worden. 
De resultaten van uw slaaponderzoek worden besproken in een multidisciplinair overleg en hier wordt bekeken of u naar de longarts of naar de kno-arts gaat om de uitslag te bespreken.
De kno-arts kan besluiten dat u een slaapendoscopie krijgt. Tijdens dit onderzoek beoordeelt de kno-arts waar de eventuele vernauwing in de luchtweg tijdens de slaap optreedt. Ook kan dan bekeken worden of de ademhaling tijdens de slaap verbetert als een snurkbeugel/mra aangemeten wordt. U krijgt bij dit onderzoek een zogenaamd ‘roesje’. De doorlooptijd tot aan dit stadium is 2 tot 3 weken.
  
Doorlooptijd en aantal bezoeken indien er een slaaponderzoek nodig is
Vanaf het eerste bezoek aan één van de artsen tot aan de uitslag van het slaaponderzoek:

plm. 8 weken:
Vragenlijst invullen en retourneren
1x polysomnografie of polygrafie
1x uitslag polysomnografisch/polygrafisch onderzoek bij het specialisme dat voor u van toepassing is.
(Indien nodig gecombineerd met een bezoek aan OSAS-verpleegkundige)

Wachttijd polygrafisch en polysomnografisch onderzoek in thuissituatie:
plm. 4 à 6 weken
  

Gang van zaken rond polygrafisch onderzoek:

 • U meldt zich ‘s avonds tussen 17.45 en 20.30 uur op afgesproken tijd en plaats.
 • De assistent sluit de benodigde apparatuur aan.
 • Met de aangesloten apparatuur gaat u naar huis en u slaapt dus thuis.
 • Vanaf 23.00 uur dient u te gaan slapen, zodat er een registratie van ten minste 6 uur volgt.
 • Rond 08.00 uur ’s ochtends komt u naar de polikliniek longziekten, alwaar u het koffertje met de apparatuur inlevert.

 

Wachttijd klinisch polysomnografisch onderzoek (op verzoek van de specialist)
plm. 4 à 6 weken

Gang van zaken rond klinisch polysomnografisch onderzoek:

 • U verblijft 1 nacht in het ziekenhuis.
 • U meldt zich ‘s avonds op afgesproken tijd en plaats.
 • De assistent sluit de benodigde apparatuur aan.
 • Vanaf 23.00 uur dient u te gaan slapen, zodat er een registratie van tenminste 6 uur volgt.
 • Om 07.00 uur ’s ochtends wordt u losgekoppeld van de apparatuur.
 • Nadien ontbijt en mogelijkheid voor persoonlijke verzorging.
 • U kunt het ziekenhuis verlaten.

Uitslag/diagnose
Na het slaaponderzoek bespreken we in een multidisciplinair overleg welk vervolgtraject voor u van toepassing is. U ontvangt hiervoor een afspraak bij de betreffende specialist. Meestal is dit bij de longarts, kno-arts of neuroloog en eventueel de OSAS-verpleegkundige. Deze afspraak is gemiddeld 1 tot 3 weken na het slaaponderzoek.
Als uit het onderzoek blijkt dat therapie vereist is, kan dit bestaan uit:

 1. een ingreep op gebied van kno (al dan niet operatief);
 2. aanmeten van een mra-beugel;
 3. plaatsing van slaapapparatuur thuis (dit gebeurt altijd op aanvraag van de longarts).

   
De longarts, kno-arts en de osasverpleegkundige zorgen samen voor een snelle oplossing en goede instelling van eventuele hulpmiddelen of apparatuur. Samen met u kijken we hoe we de situatie zo spoedig en comfortabel mogelijk kunnen verbeteren. Hierbij blijft de OSAS-verpleegkundige uw aanspreekpunt.

   
In samenwerking met de leverancier streven we ernaar dat u maximaal 1 tot 2 weken na de uitslag de apparatuur in huis heeft.
Ongeveer 8 weken na het opstarten van de behandeling met CPAP-, BIPAP- of APAP-apparatuur bezoekt u de OSAS-verpleegkundige. Vooraf heeft zij van u de gebruiksgegevens van de apparatuur ontvangen. De osasverpleegkundige kan ook de informatie uit het slaapapparaat verkrijgen. U dient dan wel uw toestel mee te brengen naar het spreekuur.
Aan de hand van uw ervaringen en de gebruiksgegevens bepalen we meteen een definitieve drukinstelling. Een instelling die is afgestemd op uw persoonlijke behoefte en voorkeur.

    
Periodieke controle
In het algemeen bezoekt u tenminste éénmaal per jaar de longarts. De longarts blijft de instellingen van eventuele apparatuur bewaken en eventueel bijstellen. Bij problemen of vragen kunt u altijd een extra afspraak maken via de polikliniek.
   
Kostenvergoeding
Het onderzoek bij de verdenking op slaapstoornissen wordt door uw ziektekostenverzekering vergoed. Dit geldt ook voor behandeling van een aangetoonde slaapafhankelijke ademhalingsstoornis (osas, csas). Als uitsluitend sprake is van snurken, gelden andere regels voor vergoeding.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie