Poliklinische longrevalidatie MMC

In de Poliklinische longrevalidatie werken professionals van de Polikliniek Longziekten, ParamáxSportmáxen afdeling Medische Psychologie nauw samen. Doelstelling is om de integrale gezondheidstoestand van COPD patiënten in de regio volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten in te kaart te brengen. Ook patiënten met zeer ernstig astma kunnen aangemeld worden. Na een assessment van 2 polikliniekbezoeken wordt deskundig advies gegeven voor het juiste behandelprogramma in de 1e, 2e of 3e lijn.

  

Patiënten met een milde of matige ziektelast kunnen na het assessment terugverwezen worden voor behandeling in de 1e lijn (huisarts, praktijkondersteuner en fysiotherapeut in de wijk).

   

Patiënten met matige of ernstige ziekte last en patiënten met complicerende comorbiditeit worden behandeld in de poliklinische longrevalidatie 2e lijn MMC. Na een longrevalidatie wordt opnieuw beoordeeld of de patiënt terugverwezen kan worden naar de 1e lijn.

  

Patiënten met zeer ernstige ziektelast worden verwezen naar een klinisch longrevalidatiecentrum 3e lijn, bijvoorbeeld:

  • Revalidatiecentrum Ciro te Horn
  • Revalidatiecentrum Schoondonck te Breda
  • Revalidatiecentrum Dekkerswald te Nijmegen

  

Vanuit het perspectief preventie, kosten en effectiviteit van behandeling  is het van belang om patiënten in een vroeg stadium van COPD adequaat te behandelen.

   

Wij streven naar een optimale samenwerking binnen de 1e,2e en 3e lijns COPD-zorg in de regio, om ervoor zorg te dragen dat patiënten de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. Zo kunnen we ook de kosten van de COPD-zorg beheersbaar houden. Met het oog op de voorspelde forse toename van COPD is dit van groot belang (In 2000 waren er in Nederland 306.000 COPD patiënten, in 2025 verwacht men een stijging naar 494.000 COPD patiënten).

Locatie Veldhoven

Paramáx, route 52

Telefoon: (040) 888 90 39

elke werkdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie