Indicatie longrevalidatie

COPD is een progressieve, invaliderende aandoening die zich niet beperkt tot alleen verslechtering van de longfunctie en kortademigheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat COPD een systeemziekte is die ook andere orgaansystemen aantast. Met name is er sprake van spierkracht- en conditieverlies hetgeen in toenemende mate leidt tot vermoeidheid  en een inactief leven. Een Nederlands onderzoek uit 2001 toonde bij een groep van 1145 COPD patiënten aan dat er bij slechts bij 6% alléén COPD was vastgesteld. Bij 50% was er sprake van 1 of 2 andere ziekten daarbij. Bij 16% was er zelfs sprake van 3 of 4 andere ziekten ¹.

  

Het hebben van één of meer chronische ziekten kan aanzienlijke beperkingen met zich meebrengen. Het voortdurend aanpassen aan de eisen die de ziekte(n) en de behandeling met zich meebrengen is niet eenvoudig. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het geheel iets doet met de stemming. Depressiviteit komt voor bij circa 50% van de COPD patiënten.

  

Er kan een weerslag zijn op de relatie met partner, familie en vrienden. Daarnaast kan het hebben van COPD van invloed zijn op het functioneren in de maatschappij.

  

Als we alle factoren optellen dreigt een negatieve spiraal en kan men volledig “vastlopen”. Deze complexe situatie vraagt om een deskundige behandeling van zorgverleners met de juiste expertise.

  

¹ van Manen JG, Bindels PJ, IJzermans CJ, van der Zee JS, Bottema BJ, Schadé E. Prevalence of comorbidity in patients with a chronic airway obstruction and controls over the age of 40. J Clin Epidemiol. 2001;54:287-93.

Locatie Veldhoven

Paramáx, route 52

Telefoon: (040) 888 90 39

elke werkdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie