Het programma

Poliklinische longrevalidatie: behandelprogramma op maat

Indien na het assessment de indicatie voor poliklinische longrevalidatie gesteld wordt, krijgt elke revalidant een individueel programma met uitsluitend de behandelmodules die noodzakelijk zijn.

De keuze van modules wordt bepaalt door verschillende professionals van het revalidatieteam die de patiënt tijdens het assessment onderzocht hebben. Uitgangspunten zijn de klachten, beperkingen en problemen die de patiënt ervaart.

   

Het ultieme doel van de longrevalidatie is dat de COPD patiënt door zelfmanagement, toegenomen fitheid en kracht een betere kwaliteit van leven krijgt. Dat zorgverleners minder nodig zijn. Opname in het ziekenhuis is minder vaak nodig.

De longrevalidatie is het begin van een leven waarin niet de ziekte, maar de patiënt  zelf de regie weer in handen krijgt.

  

Longrevalidatie opluchting vrijheid

    

Hoe lang duurt een longrevalidatie?

Een longrevalidatie duurt in totaal 13 weken. De eerste 7 weken traint men 3 x per week, de laatste 6 weken traint men 2 x per week.

   

Is longrevalidatie nodig voor iedere COPD patiënt?

Het antwoord is nee. Echter, het is voor COPD patiënten (mild, matig of ernstig) niet verstandig om op eigen houtje met een training te beginnen. Voorafgaand aan welke trainingsvorm dan ook is het belangrijk om de situatie van de patiënt eerst zorgvuldig in kaart te brengen; niet alleen de lichamelijke fitheid maar ook overige beperkingen en problemen die een rol spelen.

Tot de verschillende mogelijkheden van training behoren:

 • Voor de patiënten met licht COPD kan er een beweegschema gemaakt worden waar men zelfstandig mee aan de slag gaat. Bijvoorbeeld op de sportschool, hometrainer, wandelen, fietsen, zwemmen.
 • Training in de 1e lijn bij licht/matig COPD: onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut in de woonomgeving . Bij voorkeur 2 x per week ruim een uur met daarbij een zelfstandig  3e trainingsmoment in het weekend. Vooraf dient goed bekeken te worden of en hoe lang deze behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
 • Training in de 2e lijn bij matig/ernstig COPD: Poliklinische longrevalidatie in het MMC
 • Training in de 3e lijn bij zeer ernstig COPD: Klinische longrevalidatie in een longrevalidatiecentrum.

 

De longverpleegkundige op de polikliniek kan hierover de nodige uitleg geven.

     

gymschoenen,-handdoek,-flesje-water

Wordt de poliklinische longrevalidatie vergoed?

Het longrevalidatieprogramma wordt geheel vergoed. Reis- en parkeerkosten zijn wel voor eigen rekening.

 

Hoe verder na de longrevalidatie?

Na de revalidatie komt het er op aan! Dan moet de opgebouwde uithouding en spierkracht vastgehouden worden. De training moet op de wekelijkse agenda blijven staan. Het geleerde moet in de praktijk zijn vruchten afwerpen. Om te kijken hoe dit gaat zijn er na de revalidatie een aantal controle afspraken bij de longarts, longverpleegkundige en fysiotherapeut in het MMC.

In de laatste weken van de longrevalidatie wordt besproken of er aanvullend begeleiding nodig is van een fysiotherapeut (en evt. andere paramedici) in de eigen woonomgeving. In dat geval wordt er een overdracht verstuurd naar de betreffende  fysiotherapeut van ons eerder genoemde netwerk. Waar mogelijk wordt de begeleiding geleidelijk afgebouwd tot de patiënt met minimale ondersteuning  zelf zijn lichamelijke fitheid op peil kan houden.

 

Heeft u COPD en vraagt u zich af of de poliklinische longrevalidatie iets voor u kan zijn?

Het antwoord is “Ja”,

   

 • Als bij u COPD is vastgesteld door de longarts.
 • Als u meerdere aandoeningen heeft dan COPD.
 • Als u merkt dat uw inspanningsvermogen langzaam maar zeker afneemt, terwijl moeheid toeneemt.
 • Als u niet weet wat u bij klachten moet doen.
 • Als u van plan bent om te stoppen met roken, of u bent reeds gestopt.
 • Als u geen vat krijgt op een goede ademhaling.
 • Als u steeds maar tegen uw beperkingen aanloopt.
 • Als u niet kunt komen tot acceptatie van uw beperkingen.
 • Als u eens zou willen praten met lotgenoten.
 • Als u in uw omgeving op onbegrip stuit.
 • Als u moeite heeft om uw grenzen te bewaken.
 • Als u geen vertrouwen in uw lichamelijke capaciteiten meer heeft.
 • Als u ongewenst gewicht verliest of te zwaar bent.

  

Revalidatie is geen goede optie indien:

 • U een tevreden roker bent en niet wilt stoppen.
 • U weinig beperkingen ervaart.
 • U denkt dat zorgverleners uw problemen wel oplossen.
 • U de Nederlandse taal niet beheerst.
 • U ernstig vergeetachtig bent.
 • U thuis niet gemist kunt worden.
 • Uw werkgever geen toestemming geeft.

   

peinzende-oudere-man

    

Als u denkt dat longrevalidatie iets voor u kan zijn, bespreekt u dit eens met uw huisarts, longarts, of longverpleegkundige MMC.

Locatie Veldhoven

Paramáx, route 52

Telefoon: (040) 888 90 39

elke werkdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie