Op de polikliniek longziekten is op beide locaties een longfunctielaboratorium gevestigd. Hier worden longfunctieonderzoeken gedaan door longfunctieanalisten. De werking van de longen kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd wordt door de longarts, huisarts, of andere specialist bepaald.

De meeste onderzoeken doen geen pijn en zijn niet belastend. Wel vragen de analisten uw maximale medewerking om tot een goed, betrouwbaar resultaat te komen.
Hierna leest u informatie over de verschillende onderzoeken en eventuele voorbereiding hiervan.

transparant_1 lege regel
Voorbereiding

Op de afgesproken locatie en tijd kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de longfunctie. U mag van tevoren gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

transparant_1 lege regel

Medicijngebruik voor het onderzoek
Afhankelijk van wat de arts wil meten moet u uw medicatie wel of niet stoppen. Dit zal de arts met u bespreken en de baliemedewerkster zal dit op uw afsprakenkaartje noteren. Medicijnen die u gebruikt voor iets anders dan uw longen, mag u gewoon blijven innemen voor het onderzoek.

transparant_1 lege regel
Onderzoek

Bij de meeste longfunctietest ademt u via een (snorkel)mondstuk dat aan het longfunctieapparaat vastzit. Dit om een luchtdichte aansluiting te hebben tussen de longen en het apparaat. Uw neus wordt met een klem dichtgehouden. Dat voorkomt dat u door uw neus ademt. Een onderzoek duurt ongeveer 20 minuten tot één uur. Bij een combinatie van verschillende testen kan het ook iets langer duren. Als het te zwaar wordt kan u dit altijd aangeven aan de analist, deze houdt dan rekening met uw benauwdheid. U krijgt een of meer van onderstaande onderzoeken:

 

Spirometrie
Bij dit onderzoek wordt gemeten hoeveel lucht u kunt in- en uitademen op een rustige manier en hoe snel de lucht door de luchtwegen geperst kan worden op een krachtige manier.
Hiervoor moet u een aantal keren diep in- en uitademen. Om de ‘snelheid’ te bepalen

waarmee u kunt uitblazen, moet u dit een aantal keren heel krachtig doen. Eventueel herhaalt de analist dit na het toedienen van medicatie.

transparant_1 lege regel

Bodybox
Bij dit onderzoek wordt de weerstand van de luchtwegen gemeten; dat wil zeggen hoeveel lucht u in de longen moet samenpersen om lucht uit te kunnen blazen. Ook wordt de longinhoud gemeten. Deze test gebeurt in een gesloten ruimte die lijkt op een telefooncel. Dat is de zogenaamde bodybox.
Voor de meting vraagt de analist u een aantal keren een paar minuten rustig te ademen in de box met een gesloten deur. Op het einde komt er een klepje voor de mond waartegen u zachtjes (met eenzelfde kracht als in uw rustademhaling) moet zuigen en persen. Vervolgens gaat het klepje weg en ademt u nog eens diep in. Eventueel herhaalt de analist dit na het toedienen van medicatie.

transparant_1 lege regel

Diffusietest
Deze test meet de mogelijkheid van uw longen om de ingeademde zuurstof aan het
bloed af te geven.
Nadat u volledig hebt uitgeademd, moet u diep inademen en deze
adem 10 seconden vasthouden. Vervolgens ademt u uit in het apparaat. U mag voor het onderzoek vier uur niet roken.

transparant_1 lege regel

Histamineprovocatie

Ter voorbereiding mag u 24 uur voor het onderzoek geen luchtwegmedicatie gebruiken.
Tijdens de histamineprovocatie wordt de gevoeligheid van de luchtwegen in kaart gebracht. Bij gevoelige luchtwegen zal er eerder een luchtwegvernauwing optreden dan bij luchtwegen die minder prikkelbaar zijn. Omdat er een vernauwing van de luchtwegen uitgelokt wordt kan u hier wat last van krijgen.
De analist begint met het meten van een beginwaarde. Daarna wordt er een hele lage hoeveelheid histamine verneveld. Deze verneveling mag u 2 minuten inademen waarna er weer geblazen wordt. Als de waarde nog geen 20% lager is dan de beginwaarde verhoogd de analist de hoeveelheid histamine. Zo gaat de analist door totdat de grens van 20% verslechtering is bereikt of dat de hoogte dosis histamine is toegediend.
Nadien krijgt u een medicijn wat de luchtwegen weer verwijdt.

transparant_1 lege regel

Huidallergietest
Vaak wordt deze test gecombineerd afgesproken met de histmineprovocatietest. Deze test laat namelijk zien waarvoor de luchtwegen overgevoelig kúnnen zijn.
U krijgt 15 druppeltjes met verschillende vloeistoffen op de binnenkant van de onderarmen gedruppeld. Deze worden er met een speldenprikje licht ingedrukt. Na een kwartiertje leest de analist de grootte van de reactie (te vergelijken met “muggenbultjes”) af. Deze worden vergeleken met een standaard reactie van het eerste druppeltje.

transparant_1 lege regel

CO2¬ uitwascurve
Bij deze test kan worden bekeken of uw klachten worden veroorzaakt door een verkeerde manier van ademen.
Bij deze test vult u eerst een klachtenherkenningsformulier in. Daarna gaat u samen begeleidt door de analist een test doen die de klachten kunnen opwekken. Na de test kijkt u samen met de analist of de klachten herkenbaar waren en of ze veroorzaakt werden door de test.
Eerst ademt U één minuut rustig in een mondstukje. Daarna ademt u drie minuten heel diep en/ of snel door het mondstukje. Als laatste nog even drie minuten rustig ademen om te kijken óf en hoe u hersteld.

transparant_1 lege regel

Bio-impedantie meting 
Bij deze test wordt de spiermassa gemeten. De analist laat een zeer zwak, gevoelloos, stroompje door het lichaam gaan. De verschillende weefsels hebben verschillende weerstanden en zo wordt gekeken naar het percentage vocht, vet en vetvrije (spier) massa.
Na de schoenen en sokken uit te hebben gedaan gaat u comfortabel, ontspannen, liggen en plakt de analist twee stickers op de hand en twee op de voet. Na uw lengte en gewicht te hebben ingevoerd sluit de analist het apparaat aan en meet de weerstanden.

transparant_1 lege regel

Handknijpkracht 
Deze meting is een maat voor (ongetrainde) spierkracht dit geeft  een indruk van uw algemene spierkracht. Als u beperkt bent aan de kracht in de handen, bv als bij carpaaltunnelsyndroom kunt u dit vermelden aan de analist.
U mag in de handknijpmeter (een soort weegschaal met handvat) drie keer zo hard mogelijk knijpen. Zowel met links als met rechts.

transparant_1 lege regel

6 minuten looptest
Dit is een test om uw uithoudingsvermogen in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat u in 6 minuten zoveel mogelijk meters loopt.
De analist zal, met een stopwatch, ongeveer een halve meter achter u aan lopen. Tijdens de test wordt uw hartslag en de saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) in de gaten gehouden worden.

transparant_1 lege regel

Arteriepunctie
Bij deze ‘test’ wordt oa het zuurstofgehalte in het bloed gemeten. Het is een zeer nauwkeurige meting die veel waarde heeft in de behandeling.
Er wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit een slagader in de pols. Indien u bloedverdunners gebruikt mag u dat aan de analist melden. 

transparant_1 lege regel

Fit-to-flytest
In een vliegtuig zit er minder zuurstof in de lucht dan normaal. Als u van plan bent om met het vliegtuig te reizen is het soms nodig om eerst te bekijken of deze hoeveelheid zuurstof voor u voldoende is.
Bij deze meting gaan we u aan een grote zak met lucht laten ademen. De concentratie zuurstof in die zak is vergelijkbaar met die in het vliegtuig. Na 20 min wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit een slagader in de pols waaruit oa het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten.
Aan de hand van deze uitslag kan de arts bepalen of u in het vliegtuig mogelijk extra zuurstof nodig heeft.

transparant_1 lege regel

Shuntmeting
Door middel van dit onderzoek kan worden vastgesteld of al uw bloed door de longen van zuurstof wordt voorzien.
Bij deze meting gaan we u aan een grote zak met pure zuurstof laten ademen. Na 20 min wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit een slagader in de pols waaruit oa het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten.

transparant_1 lege regel

Spiro-ergometrie (maximale fietstest)
Bij deze test krijgen we inzicht in uw inspanningsvermogen en welke beperkingen (longen, hart of conditie) u daarbij heeft.
U gaat fietsen op een home trainer waarvan we de belasting steeds verder opvoeren tot u het echt niet meer vol kunt houden.
Tijdens het fietsen wordt uw ademhalingslucht geanalyseerd door een mondkapje.
Ook wordt uw bloeddruk, hartfilmpje en zuurstofgehalte tijdens de test geregistreerd.
Afhankelijk van de aanvraag van de longarts of bevindingen tijdens de test kan het zijn dat er een kleine hoeveelheid bloed uit de slagader wordt afgenomen om o.a. het zuurstofgehalte te bepalen

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen neem dan gerust contact op met de longpoli. Bereikbaar op (040) 888 61 00.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie