Bij longkanker kunnen we verschillende behandelingen toepassen.

   
Behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom

  • Operatie: het MMC is het eerste ziekenhuis in Zuid Oost Brabant waarbij via een kijkoperatie het aangedane longdeel, kan worden verwijderd (de zogenaamde VATS lobectomie). Dit heeft grote voordelen voor u als patiënt.
  • Bestraling. Hiervoor heeft het MMC een nauwe samenwerking met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, alwaar de bestralingen plaatsvinden.
  • Chemotherapie
  • Doelgerichte therapie ofwel targetcel therapie: deze behandeling is vooralsnog voorbehouden aan een beperkte groep longkanker patiënten.  Uiteraard wordt ook bij u gekeken of u in aanmerking voor deze medicatie  (“anti kanker pil”) komt.

   

Enkele voorbeelden:

  • Als er geen sprake is van uitzaaiingen: de tumor wordt chirurgisch verwijderd. Op indicatie wordt na de operatie een chemokuur gegeven.  
  • Als de kanker beperkt is uitgezaaid: chemotherapie in combinatie met radiotherapie of chirurgie.
  • Als de kanker is uitgezaaid: chemotherapie, soms radiotherapie
  • Als de kanker terugkeert: chemotherapie of radiotherapie om klachten te bestrijden
  • Soms geeft een combinatie van bovengenoemde behandelingen beter resultaat. De kans op bijwerkingen wordt hiermee ook groter.

   

Als de tumor operatief weggehaald kan worden en de uitbreiding is slechts lokaal, dan is het mogelijk de tumor te verwijderen door middel van chirurgie en/of radiotherapie en/of chemotherapie. Bij stadium I, II en in sommige gevallen ook stadium III, is chirurgie de behandeling van voorkeur.

   
Patiënten met een lokaal uitgebreid niet-kleincellig longcarcinoom, zoals in een uitgebreider stadium III het geval kan zijn, worden behandeld met een combinatietherapie. De standaardcombinatietherapie bestaat uit chemo- en radiotherapie. De chemotherapie wordt bij voorkeur gestart vóór de radiotherapie en bestaat uit 2 tot 4 kuren met de middelen cis- of carboplatine in combinatie met nog een ander cytostaticum. De duur van de radiotherapie is 6 weken. Soms is het mogelijk om de beide behandelingen tegelijk te ondergaan.
Meer informatie over chemotherapie in het MMC

    
Behandeling van Kleincellig longcarcinoom
Meestal presenteert kleincellig longcarcinoom met uitzaaiingen, patiënten worden dus vrijwel nooit geopereerd. Alleen patiënten met het meest gunstige stadium kunnen daarvoor in aanmerking komen. Een kleincellig longcarcinoom is echter wel zeer gevoelig voor chemotherapie. Bij het kleincellig longcarcinoom wordt ook gekeken naar de uitgebreidheid van de tumor, Stadium I, I, III (beperkte ziekte) of stadium IV (uitgebreide ziekte).

  
 In geval van beperkte ziekte kan er ook radiotherapie worden gegeven. Bij uitgebreide ziekte kan alleen met chemotherapie een levensverlenging aangeboden worden.

  
Palliatie
Soms is het alleen nog maar mogelijk om de pijn te verlichten en andere klachten te behandelen. Dat noemen we palliatie.
Welke behandeling u krijgt, hangt af van het type longkanker en van de uitgebreidheid van de tumor. Dit wordt uitgebreid toegelicht door uw behandelend longarts oncoloog. Verder vind u meer informatie in onze patiëntenfolders en diverse websites:

  
www.longkanker.info
www.kwf.nl
www.kankerinbeeld.nl
www.comiteasbestslachtoffers.nl

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie