Wat is longfibrose?

Normaal is de long in staat om voldoende zuurstof op te nemen voor de dagelijkse behoefte. Longfibrose is een longaandoening waarbij het longweefsel verlittekend is en daardoor minder goed zuurstof kan opnemen. Dit heeft tot gevolg dat de betrokkene kortademig wordt, snel moe is en weinig energie heeft. Longfibrose kan veroorzaakt worden door inademing van allerlei schadelijke stoffen en soms het gebruik van bepaalde medicijnen. Ook na bestraling (radiotherapie) kan longfibrose ontstaan. Er zijn familiaire vormen van longfibrose beschreven. In veel gevallen blijft de oorzaak echter onduidelijk. Longfibrose komt zowel bij vrouwen als mannen voor. In Nederland komen er jaarlijks naar schatting 1000-1500 nieuwe longfibrose patiënten bij.

Hoe wordt longfibrose vastgesteld?

Als een patiënt met verschijnselen van kortademigheid bij de arts komt, zal deze om de diagnose longfibrose te bevestigen of uit te sluiten een aantal onderzoeken laten doen. Altijd een longfoto, longfunctieonderzoeken (blaastesten), bloedonderzoek en meestal ook een bronchoscopie en een computerfoto (CT-scan). Indien nodig zal er door middel van een kleine operatie een stukje longweefsel worden weggenomen om aan de hand van dit materiaal de diagnose te kunnen stellen. Al deze onderzoeken zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak van de kortademigheid.

Hoe is het verloop?

Longfibrose wordt gekenmerkt door een chronisch verloop, het betreft meestal een levenslange aandoening. Indien de aandoening progressief verloopt, dat wil zeggen dat de long steeds minder goed in staat is om zuurstof op te nemen, kan dit elders in het lichaam ook een schadelijke invloed hebben. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld hartproblemen ontstaan. Bij onvoldoende zuurstoftoevoer naar de hersenen kunnen er concentratiestoornissen en een geringe mate van geheugenverlies optreden. Uiteindelijk kan de aandoening leiden tot een vermindering van de gemiddelde levensverwachting.

Hoe wordt longfibrose behandeld?

Allereerst is er de mogelijkheid om met medicijnen te behandelen. Deze medicijnen hebben tot doel de zuurstofopnamecapaciteit van de long te verbeteren. Het resultaat van de huidige beschikbare medicijnen is echter in veel gevallen nogal teleurstellend. De behandeling slaat helaas vaak niet aan. Volledig herstel treedt bijna nooit op. Een positief resultaat van de behandeling kan al zijn dat er geen verslechtering optreedt. Dit is het geval bij ongeveer 50% van de patiënten. Zuurstoftoediening kan een positief effect hebben op het functioneren, maar de wijze van toediening met tankjes en slangen kan het sociale leven belemmeren. Training van spierkracht en conditie onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut ( in sommige gevallen met zuurstoftoediening)  kan  een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van leven. Indien de medicatie onvoldoende resultaat heeft en de toestand verder achteruit gaat, kan een longtransplantatie overwogen worden. Longfibrose vraagt deskundige begeleiding, met aandacht voor de vele medische aspecten, maar vooral ook voor de invloed van de ziekte op de kwaliteit van leven. Door longfibrose kan het verrichten van de normale werkzaamheden immers zwaar bemoeilijkt of onmogelijk worden.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie