Een empyeem is een ophoping van pus in de pleuraholte (ruimte tussen long en borstwand)
Dit kan  bij een pneumonie (longontsteking) ontstaan, maar ook door besmetting van al bestaand pleuravocht.

De klachten variëren in ernst. Patienten kunnen zich soms heel erg ziek voelen. Typische klachten zijn koorts, pijn op de borst of in de rug, hoesten, zweten en kortademigheid.

De diagnose wordt bevestigd door het aantonen van bacteriën uit het empyeem. Door middel van een pleurapunctie wordt vocht verkregen. Op het laboratorium voor Medische Microbiologie kan de verwekker van de ontsteking worden aangetoond.

Opname in het ziekenhuis is veelal noodzakelijk. Op de longbehandelkamer wordt onder plaatselijke verdoving een drain in de borstholte geplaatst. Vocht en ontstekingscellen kunnen worden afgezogen. De patiënt houdt bedrust zolang deze drain erin zit. Op de verpleegafdeling wordt een zuigdrainagesysteem aangesloten.

Daarnaast worden antibiotica per infuus toegediend. Pijnstilling is vaak nodig. Als dit onvoldoende is kan er chirurgische ontlasting noodzakelijk geacht worden.

Afhankelijk van symptomen en controle longfoto wordt bekeken wanneer de drain afgeklemd kan worden. Blijft de foto daarna goed, dan wordt de drain er uitgehaald. Vaak is begeleiding van de fysiotherapeut nodig, aanvankelijk voor doorademen en ophoesten, maar later ook mobiliseren en houdingscorrectie.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie