Astma is een ontsteking van de luchtwegen. Door de ontsteking vernauwen de luchtwegen zich. De symptomen van astma zijn kortademigheid, piepen en hoesten. Het is niet altijd makkelijk om te bepalen wat er precies aan de hand is wanneer iemand deze klachten heeft. Sommige mensen die kortademig zijn en veel hoesten, denken dat ze chronische bronchitis hebben, maar hebben in werkelijkheid astma. Anderen daarentegen vermoeden dat ze astma hebben, maar bij hen is bijv. chronische bronchitis, overgewicht of emfyseem de oorzaak van hun kortademigheid. Wanneer u dit soort klachten hebt, bespreek ze met uw huisarts. Uw huisarts kan samen met u bepalen wat de oorzaak is.
 
Soms is het niet eenvoudig om de diagnose goed te stellen of werkt de ingestelde behandeling niet voldoende. Dan kan de huisarts in samenspraak met u, u verwijzen naar de longarts.
 
 Astma verbetert meestal niet vanzelf. Wanneer er niets aan de astmatische klachten wordt gedaan, kunnen deze verergeren. Het is natuurlijk verstandig om als astmapatiënt zoveel mogelijk de factoren die een astma-aanval uitlokken te vermijden. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om te roken of in rokerige ruimtes te verblijven. Indien vermoed wordt dat uw astma aanvallen uitgelokt worden door een allergie is het verstandig om een allergietest te laten doen. Zodra u weet waar u allergisch voor bent kan de allergie ook effectief bestreden worden. Een veel voorkomende allergie is de allergie voor de huisstofmijt. Bespreekt u met uw arts of het zinvol is om de woning (en werkomgeving) te saneren, zodat de huisstofmijt bestreden wordt. Woningsanering is een compleet pakket van maatregelen, welke uitvoerig beschreven staat in de folder: 

 Vaak zijn dit soort maatregelen echter niet voldoende om kortademigheid geheel te voorkomen. Gelukkig bestaan er effectieve geneesmiddelen tegen astma, waarmee de kortademigheid meestal kan worden opgeheven.

Begeleiding

Op de longpoli werken longverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in astma en COPD. Zij kunnen u antwoord geven op veel vragen en u helpen om een gezonde leefstijl aan te leren. Meer informatie over de longverpleegkundige vind u hier:

transparant_1 lege regel
transparant_1 lege regel

https://www.longfonds.nl/
 

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek

hart-long-sport 

(040) 888 61 00 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie